KARATE KLUB
   KOVINAR MARIBOR

       MARIBOR OPEN
INTERNATIONAL KARATE TOURNAMENT

KARATE ZVEZA MARIBOR

Prijavite se lahko samo preko spletne aplikacije:
You can apply only via an online application
: 
http://e-karate.si/

Najprej morete registrirati svoj klub, nato lahko prijavite svoje tekmovalce.
F
irst you have to register you club before you can sign up your competitors.